F I L T E R - R E G L E R - O E L E R
K O M B I - E I N H E I T   O H N E   H A L T E R


WAF14 WAF38 WAF12


Bestell-Nr.
Anschluss
Druck
[bar]
max. Durchfluss
[l/min]
passender Winkel
WAF14 G1/4" 0,5 - 10 600 WN1
WAF38 G3/8" 0,5 - 10 1100 WN1
WAF12 G1/2" 0,5 - 10 3500 WN2WN

Bestell-Nr. Beschreibung Anschluss
WN1 Befestigungswinkel M30x1,5
WN2 Befestigungswinkel M50x1,5